Inflight manuál

Skip Navigation Links.

Postup při zpracování letu

Vytvoření letu

Let lze vytvořit: automaticky z letového řádu, zadáním letu v obrazovce lety nebo zadáním letu v obrazovce objednávky. Let musí mít zadán datum a čas odletu a příletu. Odletové a příletové letiště, označení linky a případně konfiguraci letadla.

Zadání obsahu letu

Obsah lze k letu přiřadit automaticky podle označení linky, typu letadla a jeho konfigurace. Takto vytvořený obsah lze upravit, případně zcela vytvořit pro konkrétní let z existujících sestav a vozíků. Ty lze dále modifikovat přidáváním a odebíráním produktů.

Obsah letu je dostupný z obrazovky objednávky nebo lety> obsah.

Odbavení letu

Pokud je let zadán a má vytvořen obsah, provede se odbavení letu. Při něm se vytvoří z definovaného obsahu a aktuálního počtu PAX a konfigurace letadla příslušné vozíky s konkrétním obsahem.

Kompletace vozíků

Pokud je let odbaven, lze tisknout podklady pro kompletaci (štítky a soupisy vozíků a produktů pro příslušné lety) a expedici (dodací list, soubory pro predejní terminál). Tisk dodacího listu je možný z obrazovky lety.

Pokud se provádí kompletace na více skladech, použije se obrazovka vyskladnění, v níž jsou filtrovány lety obsluhované vybraným skladem. Zde se provádí také tisk štítků a soupisu vozíků sloužící jako podklad pro kompletaci. Zpracované lety lze označit při vytištění podkladů. Nové a změněné lety jsou označeny barevně.

Změny v parametrech letu

Parametry letu po odbavení se mohou dále měnit (počet PAX, SPML, typ letadla, ...). Změny jsou zobrazeny v obrazovce kompletace.

Dodací list

Tisk dodacího listu, pro všechny sklady společný, se provede až při expedici z obrazovky letů. Formát dodacího listu je pro každého dopravce individuální. Dodací list obsahuje vždy obsah odpovídající aktuálním počtům PAX a konfiguraci letadla v okamžiku tisku. V případě potřeby se provede i aktualizace souborů prodejního terminálu.

Ukončení letu

 pro ukončení je nutné provést následující:

Pokud se jedná o let s prodejním terminálem, je vyžadováno načtení endlogu z terminálu nebo manuální zadání tržby a odvodu hotovosti jednotlivých crew. Prodej lze vytvořit i podle inventury.

Provedení inventury některých vozíků, pro něž to je požadováno. Inventuru lze nastavit automaticky podle prodeje.

Po ukončení letu již nelze v letu provádět změny. Ukončením letu se vytvoří podklady pro analýzy a výdejky z příslušných skladů (vydané zboží a případně ztráta vypočtená z prodeje a inventury). Dále je možné zařadit let na přiznání DPH.

Ukončení letu lze odstranit.