Inflight+

Back office systém pro prodej na palubách letadel, vlaků, autobusů. Obsahuje funkce pro definování nakládaných produktů, evidenci letů podle letového řádu, podporu prodejních terminálů a generuje doklady pro vyskladnění a prodej. Systém pracuje na platformě Windows Azure a je dostupný jako webová aplikace.

Inflight+ řeší následující oblasti:

DEFINOVÁNÍ OBSAHU LINKY

Popisuje sestavy vozíků a jejich naložení na jednotlivé lety. Sestavy i vozíky jsou vytvářeny odděleně pro jednotlivé dopravce.

Standardní vozík

obsahuje produkty umístěné do jednotlivých zásuvek, jejichž počet závisí na jeho typu. Množství může být závislé například počtu PAX nebo dalších podmínkách.

Sestava

se přiřazuje konkrétní lince. Může mít několik různých naložení, která se použijí například podle typu letadla, které na lince operují. Sestavy mohou být vytvářeny například druhově (nápoje, vybavení, …), podle druhu PAX nebo podle toho, zda se jedná o zboží určené k prodeji.

Konfigurace sestavy na linku

Zde se určuje, na kterých linkách bude sestava použita, případně jaké naložení se použije pro určitý typ letadla a jeho konfiguraci. Obvykle se na lince použije současně několik sestav.

Konfigurace obsahu letu

Je možné změnit obsah daný konfigurací linky nebo zadat nový obsah pro linky, které nejsou standardně konfigurovány. Možnosti konfigurace letu

- přidání nebo odebrání sestavy

- přidání, odebrání nebo změna produktů ve vozíku

- vytvoření nového vozíku a jeho naplnění (typické pro byznys lety)


ODBAVENÍ LETU A DISPEČINK

Provádí se aktualizace letů vytvořených z letového řádu a zadání nepravidelných letů. Aktualizují se počty PAX, typy letadel a jejich konfigurace. Dále lze provádět konfiguraci obsahu letu. Uživatel je informován o stavu odbavení barevnou signalizací, která může být v těchto stavech:

* vytvořeno - je vytvořen obsah na základě konfigurace linky a letu

* vyskladněno - vytvořené produkty byly vyskladněny a vytvořeny podklady pro fakturaci

* odbaveno - jsou připravena data prodejního terminálu

* vráceno - byly načteny informace o prodeji a zaevidovány vrácené produkty

* ukončeno - zpracování letu bylo ukončeno a nelze provádět další aktualizace

 

Pokud je let konfigurován pouze linkou a obsahuje případně přidané produkty nebo vozíky, lze odbavení letu provést v jednom kroku jedním tlačítkem. Jestliže potřebujete modifikovat vozíky vytvořené ze sestav, musí se nejprve provést vytvoření, modifikace a následné odbavení. Pokud chceme mít informaci o plánu materiálu, je potřeba provést vytvoření pro všechny lety na požadovaný den.


 

PRODEJNÍ TERMINÁLY

Realizace prodeje probíhá přes mobilní terminály. Terminály jsou buď ve formě POS nebo mPOS zařízení.

Aplikace načítá datové soubory potřebné pro činnost terminálu (ceny, produkty, obsah vozíků), eviduje prodej a stav tržeb a generuje data pro zpracování ve webové aplikaci Inflight+

 

Naše mobilní aplikace "Inflight mPOS terminal" je dostupná na Google Play. Obyčejný smart phone se tak může stát prodejním terminálem.

Get it on Google Play
 
Vlastnosti Inflight mPOS Terminal:
  1. Přímá komunikace se systémem Inflight+ pro načítání obsahu a ukládání prodeje. Nemusíte pracovat se soubory ZIP, FTP atd.
  2. Možnost oddělit činnost načítání obsahu a ukládání prodeje od vlastního prodeje uživatelskou rolí. Zařízení může být plněno referentem caterreringové společnosti.
  3. Prodej podle několika ceníků v různých měnách (v prodejním katalogu je uvedeno více cen) a přepočet ceny kursem do dalších měn.
  4. V zařízení může být obsah více letů
  5. Vstupní a výstupní inventura obsahu vozíků
  6. Universální mobilní aplikace umožňující provoz na široké škále zařízení, jednoduchá instalace ze Storu nebo Google Play.

DATASERVIS

Slouží k poskytování dat o vyskladnění a prodeji pro zpracování v navazujících ERP systémech. Využívá se protokol ODATA.

 

 SYSTEM INFLIGHT

Lze načítat libovolná prodejní data přes protokol ODATA Back office aplikace pro palubní prodej spravuje obsah letů, jejich odbavení, nastavení CREW a mPOS terminálů, reporty Prodejní terminál na jakémkoliv zařízení díky universální aplikaci Platba kartou přes čtečku
Vytištění účtenky na mobilní tiskárně