Inflight manuál

Skip Navigation Links.

Jak přepnout aplikaci do jiného jazyka?

Jazyk aplikace je určen jazykem internetového prohlížeče. Příklad je uveden pro přepnutí na Angličtinu.

  Jazyk MS Explorer vychází z nastavení jazyka Windows.

Pro změnu jazyka ve Windows 8, 10:

1. Ovládací panely - Jazykové preference > jazyk systému Windows: Angličtina (Spojené království)

2. Odhlásit a přihlásit do počítače

3. Pokud jsou nabídky a defaultní složky počítače v AJ, je jazyk Windows správně přepnut a aplikace Inflight+ se spustí v angličtině.  

Podrobně: Na dolní liště vpravo je nastavení klávesnice a jazykových preferencí. Vybereme "Jazykové preference" a v seznamu jazyků posuneme angličtinu na první pozici seznamu. Pokud jazyk Angličtina v seznamu není, dáme volbu Přidat jazyk a vybereme Angličtina (Spojené království). U některých počítačů není jazyková sada pro angličtinu standardně nainstalovaná, tzn. v Možnostech u jazyka se vám objeví nabídka - Instalovat jazykovou sadu, tak tuto volbu proveďte. Do počítače se nainstalují znaky pro angličtinu. U jazyka jsou ještě "Možnosti", kde ověříme že jazyk systému Windows je také nastaven na angličtinu. Pak se musíme z počítače odhlásit a po novém přihlášení již bude jazyk Windows i aplikace Inflight+ změněn. Správné přepnutí do angličtiny poznáme tak, že počítač "mluví anglicky", tedy že nabídky a defaultní složky jsou v AJ. Např. Tento Počítač je This PC, Obrázky jsou Pictures atd.

U Windows 7:

Start > Ovládací panely  > Hodiny, jazyk a oblast > Místní a jazykové nastavení > karta Klávesnice a jazyky > rámeček Jazyk zobrazení - vyberte Angličtina > OK.

Windows 7 umožňují změnu jazyka zobrazení pouze ve verzi Enterprise a Ultimate. Pro změnu jazyka v jiných verzích spusťte aplikaci v prohlížeci Google Chrome a postupujte podle následujícího návodu.

Změna jazyka v Google Chrome

1. Menu Chrome (Přizpůsobit a ovládat Google Chrome) > Nastavení > Zobrazit rozšířená nastavení > Jazyky - Nastavení jazyka a zadávání údajů Jazyky - Přidat > angličtina (Velká Británie).  Posunout angličtinu v seznamu jazyků na první místo a zvolit tlačítko "Zobrazit Google Chrome v tomto jazyce". >> pokračovat na bod. 2

Pokud je místo volby "Zobrazit Google Chrome v tomto jazyce" hláška: "Google Chrome nemůže být zobrazen v tomto jazyce", je nutné do počítače doinstalovat jazykovou sadu - language pack.  U Windows 7 to je možné jen u nejvyšší verze Enterprise, u nižších tato možnost není. U Windows 8 s jazykovou sadou problém není.

2. Zavřít všechna okna Chromu a v nově spuštěném prohlížeči se aplikace objeví ve vybrané lokalizaci.