Inflight manuál

Skip Navigation Links.

Dispečink

Dispečink provádí zadání a aktualizace letových řádů a letů a doplňuje obsah letu. Po zadání všech údajů letu provede jeho odbavení, které umožní následující zpracování.