Inflight manuál

Skip Navigation Links.

Role

Uživatele je možné zařadit do rolí a tím mu umožnit provádět určité činnosti.

Nastavení Určení dodavatelských letišť, přiřazení uživatelů k letišti a skladům, složky dokladů
Inflight Definice obsahu vozíků, sestav a jejich přidělení k linkám
Číselníky Aktualizace adresáře, katalogu produktů, ceníků
Lety Aktualizace letů a letového řádu, aktualizace obsahu letu
Prodej Obsluha prodejních terminálů
ceny Aktualizace cen