Inflight manuál

Skip Navigation Links.

cashCash Return

Aplikace umožňuje evidovat a analyzovat tržby z prodejů a párovat je s pohledávkami za členy crew.

Ke zpracování evidence slouží aplikace Cashreturn a pro informování crew o aktuálním stavu jejich pohledávek aplikace Crewdesk.

Do evidence vstupují na jedné straně tržby crew na jednotlivých letech v příslušných měnách a na druhé straně odvod hotovosti crew pro příslušný odlet v příslušných měnách.

Login do aplikace zde

cashreturn.azurewebsites.net

Zadávání vkladů

- importem ve formátu Excel, např. vklady přes bankomat

- vkládat manuálně přes klávesnici

 

Pohledávky jsou členěny podle dopravců. Vklady stejného typu mají vastní složku dokladů. Například jedna složku pro import z bankomatu, jedna složku pro práci s hotovostí (zpracování cashbagů nebo pokladna pro výběr hotovosti od crew) a jedna složku pro zadání plateb z bankovního účtu.

U složky pro práci s hotovostí, lze přiřadit uživatele, který může s hotovostí v této složce pracovat. Na dokladu se zadávají celkové částky v jednotlivých měnách a následně jejich přiřazení k jednotlivým odletům. Doklad může obsahovat údaje z několika letů a několika crew v různých měnách.

Typy dokladů

1. Příjem – odvod hotovosti od crew

2. Výdej – výdej hotovosti crew při odletu na základní naplnění pokladny nebo předepsání ztráty za ztracené zboží.

3. Odvod hotovosti z pokladny. K datu odvodu hotovosti se uzamykají doklady s nižším datem pro změny částek. Nadále lze měnit přiřazení k letům.

Výstupy

1. Saldo letů v základní měně za vybrané období. V detailu lze k letu zobrazit tržby i vklady crew v příslušných měnách.

2. Saldo crew za vybrané období. Výběr za příslušný měsíc může sloužit jako podklad pro kontrolu výplat provizí (např. zda jsou všechny tržby odvedeny)

3. Export salda do formátu Excel

Činnosti

1. Pokladna zpracovávající hotovost

2. Zabezpečení importu dat z bankomatů, cashbagů nebo bankovních účtů

3. Přiřazení neznámých vkladů příslušným letům