Inflight+

SOFTWARE JAKO SLUŽBA

Inflight+ je poskytován jako služba. V rámci ceny služby je zajištěno umístění a provoz aplikace v datovém centru, dostupnost a aktualizace. Není potřeba žádná počáteční investice do hardwaru, nákupu licencí a odpadají výdaje na údržbu a provoz systému. Inflight+ je nasazen a pracuje na platformě Microsoft Azure a je dostupný jako webová aplikace.

VYSOKÁ BEZPEČNOST AZURE

Platforma Microsoft Azure, na níž je řešení postaveno, používá trojnásobnou redundanci. Databáze i aplikace jsou současně umístěny na 3 nezávislých, geograficky odlišně umístěných, serverech a v případě poruchy jednoho z nich jsou uživatelé automaticky přesměrováni na jiný. Není tak potřeba provádět zdlouhavé obnovování dat ze záložních kopií. Odpadá možnost zcizení dat z okruhu zaměstnanců a administrátorů, protože nemají přímý přístup k databázi. Aplikace je škálovatelná uživatelskými rolemi.


Cenovou nabídku vám vytvoříme na míru. Kontaktujte nás na: mail@info-office.cz

Díky cloudové technologii splňuje Inflight+ požadavky dnešního IT:

FLEXIBILITA

cena závisí na počtu odbavených letů

DOSTUPNOST

odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení s přístupem na internet

BEZPEČNOST DAT

24/7 monitoring a servis, trojnásobná redundance serverů

RYCHLÉ NASAZENÍ

přímé spuštění bez instalace na konkrétní zařízení a bez investic do infrastruktury